Området

Akkarfjord – Hammerfest kommune

Eidegården ligger ca. 1,5 km fra Akkarfjord, et lite fiskevær på nordøstenden av Sørøya, med havneanløp av rutebåt fra Hammerfest, postkontor, skole, barnehage, butikk og 3 mongolske kameler. Johan Kvalsvik AS har drevet fiskebruk i bygda i over 100 år, kjøper råstoff fra lokale fiskere og produserer fantastiske kortreiste matprodukter. Folk i bygda driver også med rein, sau og reiseliv, og per 1. januar 2017 bodde det 77 personer i grunnkretsen Akkarfjord. Et levende lokalsamfunn.

Landskap

I sør har eiendommen et fjellområde med Rossefjell (322 moh) og et platå med fiskevann, bla.a Linjevann (216 moh). Fra platået, som består av høyfjellsvegetasjon uten skog, renner Finnelva ned mot sjøen i bjørkekledte Finnelvdalen. Eiendommen fortsetter langs østsiden av Finnelva og deler Borvikklubben, den østligste del av eiendommen som stikker ut i Sørøysundet mot Hammerfest.

Utviklings-
muligheter

Etter å ha eid eiendommen i 8 år, gjennomført diverse utbedringer på bygningsmasse og fått godkjent reguleringsplan for videre utvikling, ser vi nå etter potensielle kjøpere, evt. utviklere som kan forvalte eiendommen og området videre, – både til sitt og bygdas beste.

Eiendommen eies av  Eidegården AS, et selskap etablert utelukkende med formål å forvalte denne eiendommen.

I prosjektet ligger også følgende planer:

  • Marina
  • Kombinert servicesenter / restaurant
  • Glasslavvo
  • Naust
  • Parkering

Areal

Av eiendommens totale areal på 6 400 mål utgjør ca 60 – 70 mål produktivt areal med grasproduksjon. Strandsonen utgjør totalt ca 1000 mål inkludert flygesandbeltet mellom øst og vest. (se kart). Resten er utmark, fjellareal, vidder og vann. I dalen mot Storsanden ligger også et grustak som har forsynt lokalbefolkningen med sand – og grusressurser i mange år.

Kart

Finnmark: Sørøya, Akkarfjord
Hammerfest Kommune
Område: Eidegården

WordPress Image Lightbox Plugin