Informasjon

Vi oppfordrer alle til å lese nøye gjennom alt materiell knyttet til eiendommen og forskriftene, inkludert dokumenter og informasjon på denne nettsiden og som er offentlig tilgjengelig, herunder norsk lov.

Område

Eidegården ligger på Sørøya, Norges fjerde største øy, i Hammerfest kommune. Ved årsskiftet slo Hammerfest og Kvalsund seg sammen til en kommune.

Areal Omtrent 6.400.000 m²
Strand Sand

 

Tilgjengelighet

Båt / hurtigbåt Hammerfest – 25 minutter med hurtigbåt over Sørøysundet.
Nærliggende byer Hammerfest
Flyplass Hammerfest & Alta

 

Fiber / Bredbånd

Bredband / fiber fra Hammerfest Energi er montert, der man kan få opp til 1000 Mbit hastighet. 

Reguleringer

Det er allerede godkjent og regulert for opptil 21 fritidsboliger på egen tomt ned mot sjøen. I tillegg potensial for utbygging av utleiehytter og renovering/utbygging av eksisterende bygningsmasse.

 

Andre reguleringer

Eiendommen er i kommuneplan for Hammerfest avsatt til LNFR-område, med unntak av et ferdigregulert næringsområde på ca 14,7 daa i tilknytning til bygningsmassen, samt ca 12 da regulert areal i sjøen. I tillegg er ca 270 dekar/mål med ca 300 m strandlinje i Finnelva, avsatt i kommuneplanens arealdel til næringsformål, akvakultur, turisme/fritidsboliger. Det avsatte areal i kommuneplan dekker også et område i sjø. Konsulentselskapet Rambøll har utarbeidet tilbud på reguleringsplan til akvakulturformål.

Scooterløyper går over eiendommen på begge sider av Rossefjell, mens det er  merket turløype helt til Sørvær i Hasvik kommune, kalt «Sørøya på langs».

 

Eidegården Smoltfarm

Vi mener en investering i Eidegården Smoltfarm på sikt vil generere god avkastning for investorer som ønsker å delta i en tidlig utviklingsfase av prosjektet.

 

Informasjon

Vi oppfordrer alle til å lese nøye i gjennom alle materialer knyttet til eiendommen og forskriftene, inkludert dokumenter og informasjon på denne nettsiden, og som er offentlig tilgjengelig, herunder norsk lov.

Område

Eidegården ligger på Sørøya, Norges fjerde største øy, i Hammerfest kommune. Ved årsskiftet slo Hammerfest og Kvalsund seg sammen til en kommune.

Areal Omtrent 6.400.000 m²
Strand Sand

 

Tilgjengelighet

Båt / Hurtigbåt: Hammerfest – 25 minutter med hurtigbåt over Sørøysundet.

Nærliggende byer: Hammerfest.

Flyplass: Hammerfest og Alta.

Reguleringer

Det er allerede godkjent og regulert for opptil 21 fritidsboliger på egen tomt ned mot sjøen. I tillegg potensial for utbygging av utleiehytter og renovering/utbygging av eksisterende bygningsmasse.

 

Andre reguleringer

Eiendommen er i kommuneplan for Hammerfest avsatt til LNFR-område, med unntak av et ferdigregulert næringsområde på ca 14,7 daa i tilknytning til bygningsmassen, samt ca 12 da regulert areal i sjøen. I tillegg er ca 270 dekar/mål med ca 300 m strandlinje i Finnelva, avsatt i kommuneplanens arealdel til næringsformål, akvakultur, turisme/fritidsboliger. Det avsatte areal i kommuneplan dekker også et område i sjø. Konsulentselskapet Rambøll har utarbeidet tilbud på reguleringsplan til akvakulturformål.

Scooterløyper går over eiendommen på begge sider av Rossefjell, mens det er  merket turløype helt til Sørvær i Hasvik kommune, kalt «Sørøya på langs».

 

Eidegården Smoltfarm

Vi mener en investering i Eidegården Smoltfarm på sikt vil generere god avkastning for investorer som ønsker å delta i en tidlig utviklingsfase av prosjektet.

 

WordPress Image Lightbox Plugin